ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

  • ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
  • ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
  • ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
  • ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Η SABO MOSCHIDIS σχεδιάζει, κατασκευάζει και εγκαθιστά Υπαίθριους Υποσταθμούς που μπορούν να τοποθετηθούν είτε σε φωτοβολταϊκά πάρκα, είτε σε οποιαδήποτε εγκατάσταση απαιτεί Υπαίθριο Υποσταθμό.

Οι Υποσταθμοί της SABO MOSCHIDIS μπορούν εύκολα να μεταφερθούν-μετεγκατασταθούν.

Ο χειρισμός του διακοπτικού γίνεται εντός του υποσταθμού.

Το περίβλημα του Υποσταθμού κατασκευάζεται είτε με λαμαρίνα είτε με panel.

Πολύ ισχυρή μεταλλική βάση που έχει την δυνατότητα αντοχής του βάρους του εξοπλισμού και δυνατότητα ανύψωσης του Υποσταθμού από αυτήν για τη μεταφορά του. Επίσης έχει δάπεδο παρέχοντας την προστασία από τη είσοδο τρωκτικών.

Οι Υποσταθμοί που κατασκευάζονται με panel είναι τύπου smart box και έχουν την δυνατότητα να μεταφερθούν σε κομμάτια και να μονταριστούν στο χώρο που θα τοποθετηθεί ο υποσταθμός.

UP