ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΜε πολυετή εμπειρία στον χώρο, αποστολή της εταιρείας είναι η απόλυτη και αξιόπιστη ικανοποίηση των εκάστοτε αναγκών για τον έλεγχο και τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας. Έχοντας άριστες συνεργασίες με εταιρείες καταξιωμένες στον χώρο μπορεί να ικανοποιήσει κάθε σας ανάγκη για την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών και για την κάλυψη των προαναφερθέντων, για βιομηχανική χρήση.Οι υπηρεσίες μας


Υποσταθμοί Μέσης Τάσης

Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης.

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

Πίνακες Χαμηλής Τάσης

Κατασκευή ηλεκτρολογικών πινάκων Χαμηλής Τάσης όλων των τύπων. Εγκαταστάσεις διακοπτών χαμηλής τάσης μεγάλων φορτίων

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Κτηριακές και Βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Αυτοματισμοί

Προγραμματισμός και σχεδίαση συστημάτων αυτοματισμού, εφαρμογές αυτοματισμού με μηχανική όραση, τεχνική υποστήριξη.

Τεχνική Υποστήριξη

Αποκατάσταση βλαβών σε Μέση και Χαμηλή τάση.

Ηλεκτρολογικές Μελέτες

Μελέτες και σχέδια για ηλεκτρολογικά πεδία Μέσης και Χαμηλής τάσης καθώς και Αυτοματισμών.

Θερμογραφίσεις

Θερμογράφιση Φ/Β πάνελ, υποσταθμών, ηλεκτρολογικών πινάκων και χώρων με χρήση πιστοποιημένων θερμικών καμερών.

Έλεγχος Ελαίων Μετασχηματιστών

Έλεγχος διηλεκτρικής αντοχής μονωτικού ελαίου μετασχηματιστών.UP