ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ

  • ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ
  • ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ
  • ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ
  • ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ
  • ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ
  • ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ
  • ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ
  • ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ
  • ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ
  • ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ

Τα μεταλλικά ερμάρια της SABO MOSCHIDIS κατασκευάζονται από λαμαρίνα De cape 1,5mm έως 2mm και βάφονται ηλεκτροστατικά με χρώμα RAL 7032.

Ο βαθμός προστασίας, η βαφή και γενικότερα η κατασκευή των μεταλλικών ερμαρίων καθορίζονται από τον πελάτη.

UP