ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ

  • ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ
  • ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ
  • ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ

Ονομάζεται άεργος ισχύς διότι σε αντίθεση με την ενεργό ισχύ δεν μετατρέπεται σε έργο, αλλά αντανακλάται από τη συσκευή και επιστρέφει στο ηλεκτρικό δίκτυο με διαφορετική μορφή. Κάθε συσκευή που καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια, πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να μετατρέπει αυτή την ενέργεια σε χρήσιμο έργο, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Οι συσκευές που μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας σε θερμική δεν απορροφούν Άεργο ισχύ. Από τις συσκευές που δημιουργούν άεργο ισχύ, είναι κυρίως αυτές με επαγωγική συμπεριφορά π.χ. κινητήρες, φωτιστικά φθορίου, κλπ.

Ο δείκτης "ποιότητας" μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης, είναι ο συντελεστής ισχύος cosφ.

Η διόρθωση του συντελεστή ισχύος εφαρμόζεται κυρίως στον επαγγελματικό τομέα. Η βελτίωση του «συνημίτονου» μιας εγκατάστασης που καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να γίνει με την προσθήκη φορτίων πυκνωτών. Στον οικιακό τομέα υπάρχει ελάχιστη άεργος ισχύς.

Η SABO MOSCHIDIS μελετά και κατασκευάζει πίνακες αυτόματης αντιστάθμισης για την διόρθωση της άεργο ισχύς (διόρθωση συνημίτονου). Ελάτε σε επαφή μαζί μας για μία μελέτη της εγκατάστασης σας δωρεάν.

Για την μελέτη χρειάζονται 2 ή 3 λογαριασμοί της ΔΕΗ.

Τα οφέλη ενός πίνακα αυτόματης αντιστάθμισης είναι:

- Εξοικονόμηση ενέργειας έως 20% στο τιμολόγιο της ΔΕΗ

-Μείωση των φορτίων στην εγκατάσταση

-Μείωση των ηλεκτρικών διαταραχών

-Αύξηση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού

Στην περίπτωση χαμηλού συντελεστή ισχύος cosφ, οι εταιρείες παροχής χρεώνουν πρόστιμο στον καταναλωτή, ώστε να καλύψουν τα επιπλέον έξοδα των απωλειών στο δίκτυο.

UP