ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

  • ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

H κυψέλες μέσης τάσης της SABO MOSCHIDIS κατασκευάζονται είτε με λαμαρίνα 2mm είτε με σιδερογωνιά 35x35x3 mm. Στις πόρτες τοποθετείται θυρίδα από διαφανές υλικό για τον οπτικό έλεγχο του εσωτερικού της κυψέλης και μιμικό διάγραμμα με τις οδηγίες χειρισμών.

UP