ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ-PILLAR

  • ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ-PILLAR
  • ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ-PILLAR

Τα ερμάρια εξωτερικού χώρου τύπου PILLAR της SABO MOSCHIDIS κατασκευάζονται από γαλβανιζέ λαμαρίνα 1,5-2mm.

Οι κολλήσεις του ερμαρίου καλύπτονται με ειδικό σπρέι γαλβανιού και έπειτα βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή RAL 7032 ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη.

Για μεγαλύτερη αντοχή, το ερμάριο τύπου PILLAR μπορεί να βαφεί είτε με πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή είτε με ηλεκτροστατική απλή και ηλεκτροστατική με βερνίκι.

UP